SEE Conference and Final Project Meeting in Madrid
SEE
SEE
SEE
SEE
SEE

Çka është Social Enterprising Europe (SEE)?

Social Enterprising Europe (SEE) është projekt evropjan, i perkrahur nga programi Lifelong Learning/Grundtvig, pjesë e Unionit evropjan. Afati i implementimit të projektit është nga Nëntori 2012 deri në Tetor të 2014.

Pse Biznes Social?

Kriza finansiare e përhapi frikën nga ekonomia nëpër tërë Evropën, duke bërë që të rritet niveli i papunësisë, rritjen e varfërisë dhe zgjerimin e zbrazëtirës sociale. Situata aktuale ekonomike kërkon një mënyrë të re të mendimit dhe zhvillim të instrumenteve që do të sillnin prosperitet, mirëqenie sociale si dhe kohezion. Biznesi social paraqet një instrument të tillë, koncept që integron praktika inovative biznesore dhe kontribut substancial në prosperitetin shoqëror. Ai paraqet një vegël për krijim të vendeve të reja të punës, dhe njëkohësisht prek edhe objektivat shoqërore.