Sociaal Ondernemen

Wat is Sociaal Ondernemen?

Zoals gedefinieerd door de Nobelprijswinnaar prof. dr. Muhammad Yunus, betekent sociaal ondernemen het aanpakken van maatschappelijke problemen met behulp van de economische, financiële en beheersinstrumenten eigen aan ondernemingen (Yunus, 2005). Sociaal ondernemerschap kent een lange traditie in Europa en omvat deels coöperaties, non-profit-of low-profit organisaties, gemeenten, etc.

Ondanks zijn vele vormen, is sociaal ondernemerschap in zijn kern een geplande activiteit gericht op het aanpakken van een maatschappelijk probleem door middel van een bedrijf.

Net zoals een “normaal” bedrijf, genereert het winst, die meestal geherinvesteerd wordt in sociale doeleinden in plaats van verdeeld te worden onder de stakeholders. Eigenlijk betekent sociaal ondernemerschap het integreren van een ethisch perspectief in het bedrijfsleven.

Het opstarten van een maatschappelijke onderneming heeft twee positieve kanten: het genereert nieuwe banen, en pakt een maatschappelijk probleem aan.

Meer informatie over sociaal ondernemerschap vind je onder referenties, de Europese voorbeelden en een aantal websites.