SEE Conference and Final Project Meeting in Madrid
SEE
SEE
SEE
SEE
SEE

Wat is Social Enterprising Europe (SEE)?

Social Enterprising Europe (SEE) is een Europees project, gesteund door het Leven lang Leren Programma / Grundtvig van de Europese Unie. Het project wordt uitgevoerd tussen november 2012 en oktober 2014.

Waarom Sociaal Ondernemen?

De financiële crisis veroorzaakte economische angst doorheen Europa door hoge werkloosheidscijfers, toenemende armoede en een steeds groter wordende sociale kloof. Deze economische situatie dwingt ons om na te denken over instrumenten die zowel voorspoed als welvaart en cohesie brengen en deze instrumenten ook te ontwikkelen.

Sociaal ondernemen is een van deze instrumenten, een concept dat innovatieve ondernemingspraktijken en een substantiële bijdrage aan sociale welvaart integreert. Het creëert jobs en laat toe om sociale doelstellingen te bereiken.