Партнери

Logo CVO Antwerpen

1. CVO Antwerpen (BE)

CVO Antwerpen е образовен центар за возрасни со неколку кампуси во и околу градот Антверпен во фламанските делови на Белгија. CVO Antwerpen е еден од најголемите центри за образование на возрасни, сертифициран и финансиран од Фламанската влада. Организира над 800 модуларни дневни и вечерни курсеви годишно. Курсевите се групирани:

 • Курсеви за емигранти (Зборуваат Германски како втор јазик или други јазици);
 • Формално стручно образование и тренинг на ниво од секундарно образование (втора шанса да се научи, обично води до диплома од второстепено образование во доменот на генерална администрација и мултимедија графика);

 • Повисоко стручно образование (ICT, сметководство, маркетинг);
 • Опсег од курсеви за јазици (француски, англиски, шпански, германски);
 • Претприемачки тренинг курсеви, курсеви за апликациски софтвер и готвење.

SEED_logo_big_white

2. Associazione seed (CH) 

Associazione seed е социјален бизнис со форма на непрофитна организација (легално асоцијација), лоцирана близу Лугано , Швајцарија и активна во полето на технологиите, комуникацијата и едукацијата уште од 2007.

Seed се роди од верувањето дека адекватната употреба на ИКТ и технологиите за е-учење можат да направат разлика во образованието и иницијативите за обуки, во локалната и интернационалната соработка и развивањето на проекти: подобрување на пристапноста, овозможувајќи создавање на стабилни мрежи и подобрување на дневните работни активности може да биде постигнато ако се предвидени соодветни капацитети. SEED моментално е активен во локалните развојни места во Швајцарија и северна Италија, исто така и надвор од тие граници (Македонија, Еквадор, Бразил). Ваквите проекти се базирани на претприемништво,  дигиталното раскажување приказни за наставници и социјални работници, емигранти и градење на капацитетите. SEED беше инкубиран во луганскиот стартап инкубатор и од тоа искуство разви вештини во претприемачки тренинг, кој потоа беа искористени и рафинирани во неколку локални и интернационални развојни проекти.

ZIP Institute Logo

3. ZIP Institute (MK)

Отворен во 2011, ZIP Институтот е независна, непартиска, организација за јавни политики насочена кон продуцирање и ширење високо квалитетни цели и сеопфатни идеи и анализи од централно значење за демократизација и интеграција на Македонија во ЕУ. ZIP Институтот му дава глас на процесот на демократизација во државата и регионот на југоисточна Европа како целина, да ги забележува и да се справува со најзастапените проблеми со кои се соочува општеството со тешкотии, вклучувајќи соодветен тренинг и акции за развој на општеството. Главниот фокус на ZIP Институтот лежи во поврзување на истражувања и анализи за локални проблеми со теренска акција: неговата активност ги комбинира провизиите добиени од истражувањата со политиката основана на докази со трансформативната акција на поле. ZIP специјализира во две клучни области на интервенција: воведувајќи нови начини на неформална едукација примарно меѓу младите луѓе и јавната администрација и истражувањата од локалната самоуправа.

TF logo

4. Transformando (ES)

Transformando е непрофитна социјална задруга формирана во 1998. Ние се стремиме да им овозможиме на социјално исклучените индивидуи успешно интегрирање во општеството и на работното место. Ние обезбедуваме и ја промовираме потребата на алатки потребни за да се воспостави бизнис кој ќе генерира приходи, охрабрувајќи го самоваботувањето и зголемувајќи ја човековата грижата и учество во нивната околина низ здруженија. Ние исто така поддржуваме и субјекти од третиот сектор преку помагање подобро да ги менаџираат своите организации на внатрешно ниво исто така и завршување на интервентните проекти во Шпанија и земјите во развој.

Transformando исто така се брои со големо искуство во обучување и советување на луѓе со ризик од исклучување од нивниот процес на креирање бизнис. Најмногу од нашите корисници се мигранти. Битното искуство за овие партнерства е тоа што доаѓа од работата на терен: микро-претпријатијата и социјалните стопански субјекти, микрофинансиите и финансиското образование и консултациските и тренерските сервиси понудени на непрофитабилните лица.

GCDT Logo (1)

5. Govanhill Community Development Trust (UK)

Trust е во целосна сопственост на подружницата Govanhill Housing Association и е формирана со цел да развие физичка, социјална, економска и еколошка иницијатива за обнова, додатно на обичните програми за надградби на куќите во областа Гованхил на јужната страна на Глазгов.

Trust поседува закупнини и менаџира портфолио на комерцијални канцеларии и работни места за мали и средни претпријатија и обезбедува поддршка за сместување на жени бездомници. Исто така обезбедува и факторинг сервис на станбени и комерцијални поединци. Комерцијалните активности на Trust ги поддржуваат општествените иницијативи и проекти кои одговараат на идентификуваните локални приоритети. Исто така е вклучен во голем број на активности како:

 • Општествен развој, јакнење и градење на капацитети.
 • Проекти и програми за учење, тренинг, едукација, рециклирање и екологија, младинска работа, вработеност, зависности и ангажирање во заедницата.
 • Работење во партнерство за доставување и креирање голем број на можности што им овозможуваат на локалните поединци да го подобрат и развијат нивниот квалитет на живот.

Logo SEA

6. Social Enterprise Academy (UK) 

Social Enterprise Academy е формирана во 2004 како општествено претпријатие. Го крои учењето и развојот на луѓето кои работаат во, или кон, лидерска позиција во социјалната економија. Нашето лидерство, претпријатие и програми за социјален импакт ја охрабруваат иновацијата и креативноста со фокус на учесниците и нивниот личен развој како претприемачки лидер.

Академијата доставува курсеви до јавноста, приватниот сектор како и социјално економскиот сектор – најмногу во Шкотска но од скоро работиме и со Европа исто така неодамна започнавме програма за поддршка во јужниот дел на Африка.

Нашите активности се концентрирани на три клучни области: развој на социјални претпријатија и стартапи, лидерство и социјален импакт. Ние развивме иновативен начин на дизајнирање на програми за учење кои што им овозможуваат на учениците да го истражуваат нивниот потенцијал и да ги развијат сопствените лидерски и менаџерски вештини во безбедна, во придонесувачка и поддржувачка средина за учење. Учениците ќе доживеат: Акциско учење (ќе најдат решенија на проблемите со кои се соочуваат), Ко-Тренер (им овозможува на учесниците да одржуваат свеж поглед на нивната работа и личниот развој) и Колега за поддршка (кој што го консолидира искуството од учењето).

UNICATT vertical logo

7. ALTIS, Università Cattolica del Sacro Cuore (IT) 

UniversitàCattolica del SacroCuore, има академски кдар од 3000, административен кадар од 4765 и вкупно 42,000 студенти на сите 14 факултети. Политиката на универзитетот ги следи главните насоки од националната реформа во високото образование во целосна усогласеност со целите декларирани од Болоњската Декларација, фокусирани на транспарентноста на оваа наставна програма кон подобрување на признавањето на студиите, исто така да се внесе двојниот степен; ЕКТС генерацијата и нивната насоченост кон системот за акомулација; засилувње на внатрешниот квалитет на стратегијата за отценување како и надворешниот квалитет на договори. Какко резултат на целосната имплементација на ваквите политики, UCSC е награден со ECTS лента.

UCSC International – Деловите засоработка, мобилност и интернационализација на универзитетот демонстрираат искуство во раководење со комплексни шеми на соработка Socrates/Erasmus: студентска размена со 170 институции партнери;Thematic Networks; Comenius; Minerva; Leonardo da Vinci, Tempus-Tacis, Tempus-Meda.

ALTIS, Postgraduate School Business & Society наUniversitàCattolicadelSacroCuoreна Milan е интернационален истражувачки и едукативен центар за студирање и промоција на одговорна и конкурентна бизнис култура.

Основан во 2005 од Проф. Марио Молтени професор по бизнис администрација и корпоративна стратегија на UCSC, ALTIS опфаќа двете: отвореност кон интернационалниот свет на бизнисот и подготвеност за ефикасно служење на интересите на студентите и птетпријатијата со кои е поврзан.

Logo _ CP Start-up

8. Centro Promozione Start-Up (CH)

Основан во 1996 и лоциран во Лугано, Швајцарија, UniversitàdellaSvizzeraitaliana – USI, www.usi.ch, е членка на швајцарскиот универзитетски систем заедно со девет други национални универзитети и два федерални институти за технологија, Zurich and Lausanne. Тој е единствен универзитет на италијански јазик во Швајцарија и надвор од границите на Италија. USIсочинува четири факултети:архитектура на Mendrisioкампусот, компјутерски науки, економија и информатика на Luganoкампусот. Институтот за истражување во биомедицината бече додаден на USI  од 2010. Со неговата географска, политичка и културолопка позадина USI прерасна во повеќејазична академска институција со голема интернационална распространетост.

Start-up Promotion Centre – CPStartUp,  www.cpstartup.ch – е сервис промовиран од фондацијата на факултетите на Лугано на USI. Беше поставено во 2004 во соработка со ScuolaUniversitariaProfessionaledellaSvizzeraItaliana (SUPSI), со цел да им се помогне и да се поддржат швајцарските и странските дипломци кој планираат да започнат компании во Canton Ticino. Во 2005 CPStartUp беше опремен со претприемачки инкубатор со цел да се обезбеди не само наденост туку и инфраструктура (работни места, поврзаност итн.) CPStartUp активно соработува со швајцарската федерална комисија за иновација и нејзината консултантска мрежа http://www.kti.admin.ch/startup/index.html?lang=en.

Start-up промотивниот центар:

 1. Служи како фокус на тоа што веќе постои во Ticino за да промовира иновативни претприемачки проекти започнати од млади дипломци;
 2. Го носи и го искористува обучувачкото, техничкото и менаџерското искуство што постои во Ticino и најмногу од се во USI и SUPSI;
 3. Користи мрежа на центри за искуство кои се во можност да обезбедат нови потенцијални претприемачи со одговор на техничките, мехаџерските, законски, административните и финансиски прашања кои се вклучени во основањето нова компанија.

YES logo

9. YES Foundation (MK)

YES Foundation е основана во 2005 како прва фондација која го поддржува претприемништвото помеѓу младите луѓе низ бизнис инкубација, обуки и натпревари за бизнис планови во Маеднија. Целта на фондацијата е помагање на младите луѓе да основаат свои бизниси, спречување на одливот на мозоци и премостување на јазот помеѓу снабденоста со образование и бизнис побарувачката во смисла на вештините на младите луѓе.

Во изминатите години фондацијата поткрепи повеќе од 50 стартап компании кои вработија околу 150 луѓе, исто така имплементира обуки за околу 6000 млади лица за бизнис вештини. Една од главните цели на фондацијата е создавање на свест за важност на развојот на претприемништвото и претприемачкото размислување помеѓу младите луѓе во Македонија.

YES е основана како непрофитна фондација која брои 5 вработени со полно рабоно време, сите со магистерски степен на образование во областа на проектен менаџмент, претприемништво и комуникација. Исто така вработените ги поседуваат и следните сертификати: PMP certificates for Project Management Proficiency, GCDF (Global Career Development Facilitator), EBCL certified trainers,  Cisco Entrepreneurship Institute facilitators.

YES Foundation е сертифициран тренинг ценатар на CISCO Entrepreneurial Institute и организира курсеви за започнување бизнис за студенти во завршна година на образование или луѓе кои сакаат да основаат свој бизнис. Целта на курсевите е учесниците да се стекнат со знаење како да ја претворат својата идеја во профитабилен бизнис. Со помош на искусни фасилитатори па така би ги научиле основите на бизнисот низ 15 модули.

Logo_FPM-AI

10. Fondazione Politecnico di Milano (IT)  

FondazionePolitecnico di Milano (FPM) е институција основана од страна на Politecnico di Milano, техничкиот универзитет од Милано заедно со многу други засегнати приватни и јавни страни.

PFM игра стратегиска улога во фаворизирање на соработката помеѓу Politecnico di Milano, јавната и бизнис администрација, со двојна цел создавање на широко техничко-научно знаење достапно за Politecnico и пренесување на резултати од истражувања.FOM има за цел да:

 1. промовирање на применети истражувања, едукација и дисеминација за научна култура со цел да се развие економската содржина.
 2. носење на иновација во бизнисот и јавната администрација и поттикнување на креирањето нови претпријатија.
 3. поддржување на главните проекти на Politecnico.

FPM e темпераментно и практично возилно кое ги отвара вратите за комплексни истражувања за бизнисот, претприемништвото и администрацијата, развива планови и истражувачки проекти, го охрабрува и поддржува развојот на објекти и лаборатории за применети истражувања, ги промовира најдобрите достапни науки и технологии, го стимулира креирањето и ширењето на знаење, го охрабрува животното образование на повисоко ниво, проширува одлични компетенции.