SEE Conference and Final Project Meeting in Madrid
SEE
SEE
SEE
SEE
SEE

Што е Социјално Претприемништво Европа (СПЕ)?

Социјално Претприемништво Европа (СПЕ) е Европски проект, поддржан од  програмата за Доживотно учење/Грудвинг на Европската Унија. Временската рамка за имплементирање на проектот е ноември 2012 и октомври 2014.

Зошто социјално претприемништво?

Финансиската криза ослободи економски страв низ Европа носејќи високи стапки на невработеност, зголемување на сиромаштијата и проширување на социјалните разлики. Напнатата економска ситуација бара нов начин на размислување и развивање на инструменти кој ќе ги донесат двете просперитет и социјална заштита и единство.

Социјалните бизниси се едни од овие инструменти, концепт кој интегрира иновативни пракси и дава значителен придонес кон социјален просперитет. Тоа е алатка за креирање работни места, а исто така достигнува и социјални цели.